?

Log in

No account? Create an account
August 26th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

August 26th, 2008

"Piktavaliai triūsė iš širdies" [Aug. 26th, 2008|23:49]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , ]

Iš "Lietuvos ryto" priedo "Sostinė" (2008 08 26).Išdidūs gėlininkai: http://www.fotolog.com/eror/35741008.

Vaizdas šiandien, 2008 08 26:

dar 3Collapse )

Poll #1248662 BTS "Meilės krante" (2008 08 26)

Kaip vertini šį poelgį?

Nepriimtina, smerkiu; tai niokojimas, nepagarba, įžūlus iššūkis, beprasmybė
9(90.0%)
Priimtina, žaviuosi ar bent palaikau; tai originalu, drąsu, kūrybiška
0(0.0%)
Nevienareikšmiškai: kažkuo patinka, kažkuo piktina
0(0.0%)
Taip ar anaip - man jokio skirtumo
1(10.0%)
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | August 26th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]