?

Log in

No account? Create an account
August 28th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

August 28th, 2008

6 taškai 2 [Aug. 28th, 2008|23:33]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

Vėliau šiek tiek persigrupavo ir nusidažė.dar 1Collapse )

A.(ntano) Vienuolio (Naujamiestis); fotografuota 2008 08 11.

Kaip tinka grafitis pusrūsiui prie veido, ką. Atrodo, kad ir pati vaivorykštė prabėgom nupurkšta aerozoliais gatvinių. Gatvininkų
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 28th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]