?

Log in

No account? Create an account
September 10th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

September 10th, 2008

Nak ninjas [Sep. 10th, 2008|22:44]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

http://my.opera.com/NakNinjas/albums/.Nežinomas (-ų?) autorių kolektyvas.

Two supersecret persons.

Turėjau pririnkęs, bet štai beveik pilna kolekcija jų pačių rankomis. Fotografuojasi, sakyčiau, prastai, vos galima įskaityti kai kurių trafaretų tekstus.

Vienas jau yra Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/215990.html.

Įdomesni man:

http://my.opera.com/NakNinjas/albums/showpic.dml?album=555424&picture=7792764;

http://my.opera.com/NakNinjas/albums/showpic.dml?album=555424&picture=7792766;

http://my.opera.com/NakNinjas/albums/showpic.dml?album=555424&picture=7636140;

http://my.opera.com/NakNinjas/albums/showpic.dml?album=567259&picture=7792991;

http://my.opera.com/NakNinjas/albums/showpic.dml?album=567259&picture=7792994;

http://my.opera.com/NakNinjas/albums/showpic.dml?album=567259&picture=7793032 ("Čingischanas", nežinau, juokinga šitam nindzių kontekste... [:).

Priimtini ir gyvybingi, linkiu nenuslopti
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 10th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]