?

Log in

No account? Create an account
September 17th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

September 17th, 2008

Aš esu tu o tu esi aš ir ten kur tu [Sep. 17th, 2008|23:54]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

esi ten ir aš esu Visuose dalykuose išsklaidytos mano esmės dalelės o tu surenki mane iš kur tau patinka bet rinkdamas mane tu surenki pats save.dar 2Collapse )

Turiu jau daug.

Vilniaus (Senamiestis); fotografuota 2008 06 18
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | September 17th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]