?

Log in

No account? Create an account
October 1st, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

October 1st, 2008

Kartoninė stebėjimo kamera [Oct. 1st, 2008|23:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tęsinys laukiamas.

Priminė šitą, kurią ir pats fotografavau požeminėj perėjoj prie Hyde Park. Nebuvau girdėjęs apie Banksy.

Prastos naktinės nuotraukos, nes po kelių dienų neberadau.dar 1Collapse )

Bokšto (Senamiestis); fotografuota 2008 09 20
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 1st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]