?

Log in

No account? Create an account
October 6th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

October 6th, 2008

Lupė [Oct. 6th, 2008|23:24]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]Neįtikėtinas žodis Žirmūnams. Negi virš miesto sujudėjo oras, o aš nepajutau? Vaikų naujas žaidimas - užrašyti vardus iš sapnų. Šiąnakt Rytis matė upę. Ne, turi būti kitoks paaiškinimas, labai paprastas. Ir jis vėl yra.

Verta aplankyti: http://www.blogas.lt/Ziedune10/.

Tuskulėnų (Žirmūnai); fotografuota 2008 10 05
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 6th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]