?

Log in

No account? Create an account
December 1st, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 1st, 2008

Rule 1 [Dec. 1st, 2008|23:22]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , , ]

Rossija Montana rules.dar 2Collapse )

Vaizdas pirmoj man - uch! - aktyviai nemalonus. Ir tuo pat metu žinau apie Rule 3, nes beveik visą laiką ją žinau. Sunku būt.

Atkreipkite dėmesį į modernaus eilė raščio apie kažkokį MAK pavadinimą skydinės durelių viršuje (pabrauktas juodai). Šiame žodyje juk taip pat apstu "rule".

A.(leksandro) Stulginskio (Naujamiestis); fotografuota 2008 11 29
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 1st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]