?

Log in

No account? Create an account
December 5th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 5th, 2008

Rankos ant lazdos [Dec. 5th, 2008|23:42]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Manau, trafaretas skirtas papuošti kasdienybę autoriaus mylimam vyresniajam broliui architektui.

Juoda-balta-pilka sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/207901.html.

Dešiniam viršutiniam kamputy boluoja toks Rage personažas, kuriame visi neabejodami įžiūri (animacinę) mergaitę su dujokauke, tik ne aš. Pasididinsim jįą rytoj.dar 1Collapse )

Klaipėdos (Senamiestis); fotografuota 2008 11 09
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 5th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]