?

Log in

No account? Create an account
December 7th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 7th, 2008

Žvilgsnis su snaigėm [Dec. 7th, 2008|19:13]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Man - vienas keturių-penkių mieliausių atvejų visam Bebralizdy. Taigi turbūt iš tikrųjų kažkas :]. Kažkas 1) ypatingai paprasta, 2) apie ką vėliau retkarčiais pagalvoji be jokios priežasties, 3) ką visada nori pamatyti dar kartą. Panašiai buvo ir yra su žvaigždiniu šunim. Nebepravažiuoju pro Žaliąjį neužsukęs už būdos, kaip ir Jogailos gatve - neužkabinęs akim dabar vėl-vis dar beveik plikos vitrinos (neskaičiuojant Kabrio, aišku, kad neskaičiuojant).dar 1Collapse )

Susipažinčiau su autorium, jei pasitaikytų proga. Nes, mm, būtinai reikia sužinoti, kieno tas trumpas vardas - kuris piešė ar kuriam, kuri ar kuriai...

Kalvarijų (Šnipiškės); fotografuota 2008 12 02.

(Dar debesis lipdukų kitam kartui.)
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 7th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]