?

Log in

No account? Create an account
December 21st, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 21st, 2008

Kaip nuvalyti tagą [Dec. 21st, 2008|23:48]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

nuo lygaus paviršiaus - plytelių, skardos.

Reikia:
1) tirpiklio 649 arba silpnesnio;
2) kempinėlės indams plauti viena šiurkščia - plaušine - puse (ja ir šveisti);
3) guminių pirštinių, nebūtinai.

Ir gali padaryt, kad viena dūra pasaulyje būtų mažiau.

(Šįkart naudojau po ranka pasitaikiusį popierinį rankšluostį, todėl efektas ne šimtaprocentinis.)dar 2Collapse )
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 21st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]