?

Log in

No account? Create an account
December 22nd, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 22nd, 2008

Osva ilgam [Dec. 22nd, 2008|22:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

Rūšis - scratchitti, porūšis - ant šviežio tinko.

Atsidūrė reikiamu laiku reikiamoj vietoj. Šitam turėtų būt ne mažiau kaip dešimt metų.

Po to gyvenimas nuviliojo Osvaldą M. į svečią šalį tolimoj saloj. Kartą sutiko vyruką. "Alytus", matėsi ant to sutiktojo diržo sagties. "Vilnius", nešiojo ant diržo sagties Osvaldas. Jie tapo bičiuliais ir grįžę dirba kartu čia. Tikra istorija, gera istorija, prisimenu praeidamas.dar 1Collapse )

Ant Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos pastato (Šeškinė); fotografuota 2008 12 20
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 22nd, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]