?

Log in

No account? Create an account
January 10th, 2010 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 10th, 2010

2 pastabos [Jan. 10th, 2010|20:26]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
1) Įdomu būna rasti naujuosius skaičius, kai metai dar tik vos prasidėję.dar 1Collapse )

Prie Gedimino prospekto šiandien.

2) Ne viskas balta, kas atrodo balta, kol nėra sniego. (Ši vieta man jau tapusi idėja fix.)

dar 1Collapse )

Prie senojo Žvėryno tilto šiandien.

dar 1Collapse )

2009.10.30
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 10th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]