?

Log in

No account? Create an account
February 26th, 2010 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 26th, 2010

Dėl stebuklingo pieštuko [Feb. 26th, 2010|23:48]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


dar 2Collapse )

"Iki 18 val. nukaku(si?) į Dailininkų reikmenis Pamėnklanio gatvėje, įterpdama mano vardo trumpinį, tenai besidarbuojančios pardavėjos pasiteirauk:
- Ar... čia nusipirk(siu?) stebuklingą pieštuką?


2010 02 25 Vilniaus
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 26th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]