?

Log in

No account? Create an account
October 28th, 2010 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

October 28th, 2010

Lėktuvas [Oct. 28th, 2010|00:19]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]dar 1Collapse )

Gedimino 2010.10.18.

Labai patinka. Nors nepatinkančių mažai befotkinu. Čia vienas iš dviejų: arba patinkančių daug, arba suvokiau, kad laiko mažai.

„Kita technika“ -- tokia kita kita.

(Kad internete padaugėtų teisingos rašybos varianto: plastilinas plastilinas plastilinas. Nors gal čia modilinas?..)
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 28th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]