?

Log in

No account? Create an account
November 10th, 2010 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

November 10th, 2010

Pakalbėkim 100910 [Nov. 10th, 2010|00:21]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Pabandžiau įsivaizduoti pasaulį be Bebralizdžio: kažkokia keista vieta su mažai nuotraukų.

---

Galėtų meinteineriai-faunderiai ką nors papasakot.

agurkas, black_paws, cocaine_nose, duxe – po trumpą su gatvės kūryba (vadinamuoju strytartu) susijusią istoriją, prašom
link3 comments|post comment

Tikriausiai reklama [Nov. 10th, 2010|21:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|]Ašmenos g. (Senamiestis); fotografuota 2010 10 31.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 10th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]