?

Log in

No account? Create an account
("Barbora belaukdama autobuso") (Ričardas Šileika) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

("Barbora belaukdama autobuso") (Ričardas Šileika) [May. 4th, 2008|22:28]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Poezijos pavasaris '96" (Vaga, 1996).

Tikiu daugeliu dalykų. Pavyzdžiui, kad vieši pirmadienio paryčių eilėraščiai vieną naktį ims ir užtikrintai atvirs į ilgo sekmadienio.

Vilniaus autobusų stotis; fotografuota 2008 05 05
linkReply