?

Log in

No account? Create an account
Kampas 0518 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Kampas 0518 [Aug. 11th, 2008|23:51]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , ]Pranciškonų (Senamiestis); fotografuota 2008 05 18
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:55 (UTC)
Vėl įkyrios asociacijos. Primena: vaikas, gaudantis kamuolį - šitą, veidas dešinėje - šituos ir/arba šį. Veidų vienu metu buvo apsčiai pripiešę svečiai iš Minsko, bet Lietuvos sostinė jau išsilaižė
(Reply) (Thread)