?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 35: "(Neturiu atidžios administratorės)" (R. Z. n. p. p. S.*) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 35: "(Neturiu atidžios administratorės)" (R. Z. n. p. p. S.*) [Sep. 28th, 2008|21:07]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

* Raimundo Zabarausko nuosavas pusautomatis poetas Simas
___

Tekstas kopijuotas iš eilėraščių generatoriaus šiame R. Zabarausko blogo įraše.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 2007 09 02, 2007 09 09, 2007 09 16, 2007 09 23, 2007 09 30, 2007 10 07, 2007 10 14, 2007 10 21, 2007 10 28, 2007 11 04, 2007 11 11, 2007 11 18, 2007 11 25, 2007 12 02, 2007 12 09, 2007 12 16, 2007 12 23, 2007 12 30, 2008 01 06, 2008 01 13, 2008 01 20, 2008 01 27, 2008 02 03, 2008 02 10, 2008 02 17, 2008 02 24, 2008 03 02, 2008 03 09, 2008 03 16, 2008 04 13, 2008 04 20, 2008 04 27, 2008 05 04, 2008 06 22.

Keli kiti variantai:

Neturiu įpročio aklai tai sakyti
su įtartinu praeivio žvilgsniu,
didmiestyje užsnigtų žingsnių,
atidžios administratorės.

Nutariau neapsikeist telefonais
su tuščiu mano virtuvės langu visai nebūti,
žvelgti į horizontą su ilga neramia glamone –
verkti, kartais net dviese.

Nes neturiu pateisinimo savo modeliams
su neramiais mano norais,
juk nutariau šiandien nesikalbėti –
garsiai juoktis


---

Neturiu raudonosios saulėlydžio knygos
su teleskopu refraktoriumi,
įpročio aklai tai sakyti,
raudonosios saulėlydžio knygos.

Nutariau visai nebūti
su teleskopu refraktoriumi nesikalbėti niekad,
verkti, kartais net dviese su įtartinu praeivio žvilgsniu –
visada būti atviras.

Nes neturiu raudonosios saulėlydžio knygos
su teleskopu refraktoriumi,
juk nutariau visai nebūti –
verkti, kartais net dviese


---

Neturiu didmiestyje užsnigtų žingsnių
su kasdienybės prieskonių rinkiniu,
mykiančios kišenėj avies,
didmiestyje užsnigtų žingsnių.

Nutariau visai nebūti
su paklydosiomis mergaitėmis neapsikeist telefonais,
garsiai juoktis su teleskopu refraktoriumi –
garsiai juoktis.

Nes neturiu atidžios administratorės
su įtartinu praeivio žvilgsniu,
juk nutariau nesikalbėti niekad –
žvelgti į horizontą


Birutės (Žvėrynas); fotografuota 2008 09 28
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
05:47 (UTC)

Raimundas Zabarauskas

Ačiū!

Jei kam įdomu, štai principinė Simo schema:

http://www.rzu.lt/index.php?poezijos_modelis/2006-02-01
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:37 (UTC)

Re: Raimundas Zabarauskas

Ačiū Simo šeimininkui.

Ilgokai spaudinėjau, rinkausi. O juk tai kaip tik prieš principą. Uždariau, atidariau, paspaudžiau ir nukopijavau patį pirmą
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
04:00 (UTC)

Re: Raimundas Zabarauskas

Idėja:
a) duokit eilėraštį (nerimuotą, paiką, padriką, charakteringą)
b) sukonstruosiu jo pagrindu dar vieną pusautomatį
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
16:10 (UTC)

Re: Raimundas Zabarauskas

Pats eilėraščio esu parašęs daugiausiai dvi eilutes gretutiniu rimu :).

Kolegos poezijos, kiek pastebėjau, viešai nevartoja.

Be to (kalbant ne tik apie pusautomačius): du - kompanija, trys - minia... (:
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
03:06 (UTC)

Re: Raimundas Zabarauskas

Sure, why.

O gyvenimas, beto, yra lėtai plaukianti upė.
(Reply) (Parent) (Thread)