?

Log in

No account? Create an account
Jo, taip daug gražiau... - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Jo, taip daug gražiau... [Oct. 5th, 2008|23:13]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Šiuo metu paviršiuj vėl grafitai.

Kazimiero (Senamiestis); fotografuota 2008 05 31
linkReply