?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Mes 2 [Nov. 18th, 2008|23:32]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , ]

Pradžia: http://community.livejournal.com/bebralizdis/224571.html.Interaktyvumo rekordas - du prasmingi atsiliepimai. (Kalbu apie atvejus, rodytus čia.) Sveikinu visus
linkReply