?

Log in

No account? Create an account
Ponas Supaslou ir aš (2) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Ponas Supaslou ir aš (2) [Dec. 10th, 2008|23:50]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Kai tarstelėjo apie save, pajutau, jog turime šį tą bendra.Barboros Radvilaitės (Senamiestis); fotografuota 2008 10 15
linkReply