?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Drugeliai, Pilies g. [Dec. 18th, 2008|09:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|, , ]

Vilniaus drugeliai Pilies gatveje

2008-07-13
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:32 (UTC)
http://www.lookingforward.tk/: Enter -> Streets -> Two stencils show.

Tai buvo prieš nelabai daug laiko, bet jau seniai seniai ir tyra.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
08:25 (UTC)
aha! esu fotkines juos ir prie buvusio telegrafo, kur dar stalas su buteliu nupaisyti. Galvojau kada nors irgi cia papostint. :-)
(Reply) (Parent) (Thread)