?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Niekas tavęs nemylės, taip, kaip aš nemylėjau [Dec. 20th, 2008|23:08]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

Sudėtingas atvejis jau vien kalbiniu požiūriu.

Malūnų (Užupis); fotografuota 2008 04 08.

(Deniras buvo čia.)
linkReply