?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 36: "(Šelmusis uraganas)" (Ruksejis) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 36: "(Šelmusis uraganas)" (Ruksejis) [Jul. 12th, 2009|19:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš http://azuolasirdraugai.blogspot.com/2009/06/betlas-9-paskutinybe.html.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 2007 09 02, 2007 09 09, 2007 09 16, 2007 09 23, 2007 09 30, 2007 10 07, 2007 10 14, 2007 10 21, 2007 10 28, 2007 11 04, 2007 11 11, 2007 11 18, 2007 11 25, 2007 12 02, 2007 12 09, 2007 12 16, 2007 12 23, 2007 12 30, 2008 01 06, 2008 01 13, 2008 01 20, 2008 01 27, 2008 02 03, 2008 02 10, 2008 02 17, 2008 02 24, 2008 03 02, 2008 03 09, 2008 03 16, 2008 04 13, 2008 04 20, 2008 04 27, 2008 05 04, 2008 06 22, 2008 09 28.Aukštaičių (Senamiestis); fotografuota 2009 07 12
linkReply

Comments:
[User Picture]From: shipokliakas
17:52 (UTC)
O! Tęsiniai :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:04 (UTC)
Projektas (iš)tęstinis :]
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: black_paws
22:47 (UTC)
Džiugu vėl matyt.
(Reply) (Thread)