?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

[Mar. 27th, 2010|10:09]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|]P. Vileišio g. 27 (Antakalnis); fotografuota 2010 03 26.
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
16:24 (UTC)

angelo sparnai

P.Vileišio 27. Kabo jau kokie 5 metai.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
07:53 (UTC)

Re: angelo sparnai

Smagu, kad niekam neužkliūna :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
09:01 (UTC)

Re: angelo sparnai

Smagulis atsakymas :]. Naktį juokiausi prisiminęs
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
09:09 (UTC)

Re: angelo sparnai

Na va, tu juokies, o aš tave sapnuoju :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
09:13 (UTC)

Re: angelo sparnai

Tikiuosi, nieko nesugadinau ten
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
09:24 (UTC)

Re: angelo sparnai

Ne, sugadino mane katė, kuriai nelabai svarbu, ar +2 GMT, ar +3 - vis vien ryte norisi dūkti ir kandžioti kojų pirštus.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:25 (UTC)
А-ангел лети лети
Здесь уже никого не спасти
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
08:02 (UTC)

jei jau apie angelus

(Reply) (Parent) (Thread)