?

Log in

No account? Create an account
Seniai buvo eksterjerų - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Seniai buvo eksterjerų [Apr. 18th, 2010|23:37]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|]Šiaulių g. 5 /Dysnos g. 4 (Senamiestis); fotografuota 2010 03 31.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
19:49 (UTC)
Gerai išėjo.

Aš ten trypiau trypiau, zūminau zūminau, o rezultatas nepatiko
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
19:57 (UTC)
Su muiline!
(Reply) (Parent) (Thread)