?

Log in

No account? Create an account
Labai! - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Labai! [May. 3rd, 2010|15:16]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|]Upės g., prie Forum Palace (Šnipiškės); fotografuota 2010 05 03.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
12:19 (UTC)
Tikrai :]
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
12:31 (UTC)
Tik У ne į tą pusę :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
12:38 (UTC)
Ką, ir užrašyta ne pagal Fengšuj?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
12:43 (UTC)
Taip :) Žiūrėk, taigi dabar energija nesubalansuota!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
13:08 (UTC)
Nesubalansuota energija -- kaip per audrą atitrūkusi patranka laivo denyje
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
13:30 (UTC)

o!

Pagal Jūsų asmeninį horoskopą atlieku būsto analizę, nustatau teigiamų ir neigiamų vietų aspektus, erdves ir laiko įtaką žmogui, suaktyvinu teigiamas kryptis ir neutralizuoju neigiamas. Konsultuoju feng-shui klausimais.

Už 50 Lt pritvirtins patranką :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
07:02 (UTC)

Re: o!

http://www.youtube.com/watch?v=ejK34gmZRVk
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
06:48 (UTC)
http://www.youtube.com/watch?v=ejK34gmZRVk

Y rašau specialiai...
Kai dariau KARI lipdukus, dažnai A dariau apversta
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
08:02 (UTC)
Super! Labai labai :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:53 (UTC)
Radau kitur ir norėjau įdėt kaip atskirą :]
(Reply) (Parent) (Thread)