?

Log in

No account? Create an account
Mūsų tūkstančiai - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Mūsų tūkstančiai [May. 7th, 2010|16:01]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|, , ]Kiemas Vilniaus g. (Senamiestis); fotografuota 2010 04 11.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
13:33 (UTC)
Pasakyta šimtaprocentiškai. Kopijuojam
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
14:44 (UTC)
Planavau užpostinti rytoj, bet kad jau taip viskas pasisuko :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ifigenija
06:10 (UTC)
labai gera nuotrauka, liuks!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
07:48 (UTC)
Man irgi labai patinka :)
(Reply) (Parent) (Thread)