?

Log in

No account? Create an account
Sjikatau limaė? - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Sjikatau limaė? [May. 27th, 2010|00:07]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|, , ]Dar nesupratau, bet gal pavyks :)

Herkaus Manto g., Klaipėda; fotografuota 2010 05 18.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:18 (UTC)
"Kas ji tau laimė?"

Praleisdavau tokius galvosūkius, bet štai gyvenimas verčia.

Darom taip: kas išspręs -- nesirgs Alzhaimeriu!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
07:22 (UTC)
Cha cha, gulėdama lovoj radau sprendimą, bet tingėjau keltis ir rašyti - tai gal ir gerai, nes vis vien būčiau pavėlavus :)
(Reply) (Parent) (Thread)