?

Log in

No account? Create an account
Preved medved - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Preved medved [Jul. 31st, 2006|10:04]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|, , ]

Bokšto g., netoli Mano kavinės

linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
08:03 (UTC)
Ė, čia Duna! Gerai, daug meškų važinėjasi vienračiais, bet malonu įsivaizduoti, kad šitą kažkas nupiešė dėl to, jog "Pasaulis pagal Garpą" - viena geriausių jo skaitytų knygų
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
08:05 (UTC)
Ech, o aš pagalvojau, kad lietuviai užsikrėtė rusiška "превед медвед" manija :/
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
22:09 (UTC)
o ash kartu su savo draugu kazkada arbata prie vieno stalo gerem su jau mineta Duna, meskos autore, kiek supratau cia ne jos darbas. Bet vistiek pagarba uz tokia nesamone. Nors jai YRA KUR TOBULETI ! =]]
PEACE
(Reply) (Parent) (Thread)