?

Log in

No account? Create an account
Ko nieks neįmeta "Parko" katukų foto? - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Ko nieks neįmeta "Parko" katukų foto? [Oct. 27th, 2010|20:10]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|, ]Lakūnų g. (Šiaurės miestelis); fotografuota 2010 09 19.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:52 (UTC)
Kad ir nekatukų mažai įmetam... :]
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:55 (UTC)
Nors tų nekatukų pilnos sienos.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:59 (UTC)
Nepogoda...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
21:03 (UTC)
Na, gal rasiu ką įdomaus Varėnoj kitą savaitę :)

Beje, tas uždažytas užrašas prie mano darbo - kažkodėl dabar matosi dalis radžių.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:11 (UTC)
Po viaduku?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
21:18 (UTC)
Taip.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:25 (UTC)
Kaip akmenys iš žemės po žiemos. Tik prieš žiemą. Ir ne akmenys. Ir ne iš že...
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
15:29 (UTC)
katuku pilni kiti puslapiai
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:41 (UTC)
Tai įdėkit nekatukų :)
Matau Picasoj, kad nuotraukas, kurias įmetu čia, peržiūri virš 250 žmonių - tai kur visi tie žmonės, kur komentarai, kur postai - juk registracija LJ nėra sudėtinga, o fotoaparatą telefone tikriausiai dauguma turi.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: saules_dukte
16:15 (UTC)
geras, kaip tik šiandien katukus mačiau, norėjau fotkint, neturėjau su kuo.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:33 (UTC)
Aš su 1 megapikseliu fotkinu :D
(Reply) (Parent) (Thread)