?

Log in

No account? Create an account
Gal Herkaus Manto g., Klaipėda; fotografuota 2009 06 04. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

[Dec. 7th, 2010|20:43]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|, , ]Gal Herkaus Manto g., Klaipėda; fotografuota 2009 06 04.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:57 (UTC)
57% buvusių partnerių atsitiktinai susitikę gatvėj apsimeta vienas kitos nepastebį.

Skaičius išgalvotas
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:59 (UTC)
Arba viena kito.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:02 (UTC)
Tai jo jo :].

Arba šitie čia suglaudinėja po pusę į vieną bendrą
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
21:05 (UTC)
Man rodos, atvirkščiai, nes labai jau skylėta širdelė gaunasi.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:07 (UTC)
Tiksliai, ir dantytumas. Dabar jau žinom – tai lūžis
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
21:11 (UTC)
Kažkaip net gaila vienarankės mergaitės trumpu sijonėliu.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:20 (UTC)
Na taip.

Kita vertus, daili kuprinukė ir aštuonkojis ant galvos
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
21:31 (UTC)
Kaip ir galima spėti, dėl ko išsiskyrė - partneris gi be burnos (užtat geras klausytojas).
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:06 (UTC)
(Būčiau pasakęs „vienas kito“ – būtų buvę aišku :])
(Reply) (Parent) (Thread)