?

Log in

No account? Create an account
Tik Tu ir Aš - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Tik Tu ir Aš [Oct. 2nd, 2006|19:47]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Panaši buvo Dominikonų gatvėj, tik su vakaro lietum.Ozo (Šeškinė); fotografuota 2006 09 30
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
17:00 (UTC)
Taip taip :))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kvanksht
12:42 (UTC)
oi, sitas mano megstamiausias, as ji matau beveik kas diena, ozo ir buivydiskiu g. sankryza
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:11 (UTC)

Jei nebūtų neliečiamas

užpulčiau tavo skonį
(Reply) (Parent) (Thread)