?

Log in

No account? Create an account
Tikriausiai klausimas turėjo būt retorinis. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Tikriausiai klausimas turėjo būt retorinis. [Oct. 8th, 2006|18:37]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[pixay]
[Tags|, , , ]
[mood |contemplativecontemplative]

Klaipėda, 2006 m. rugpjūtis"NES NORIU VALGYT"
linkReply

Comments:
[User Picture]From: black_paws
16:45 (UTC)
TAI IŠSIKEPK BLYNELIŲ.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pixay
19:16 (UTC)
ŽEMAITIŠKŲ, lolz.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tejimolla
04:04 (UTC)
blembis jo,vegetaru but tiesiog per burzhujai didele prabanga.
(Reply) (Thread)
From: agurkas
11:27 (UTC)
nejauchiu jokios prabangos budamas vegetaru...negeru raudono vyno ish imantriu bokalu
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tejimolla
04:11 (UTC)
nors geriau pagalvojus tai ir tos kiaules, sukabintos cia,- mitas ir apgaule burzhujishka, bo tai mes valgom deshras, pagamintas ish raudono shikpoperio, neapsigaukit.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: cocaine_nose
05:00 (UTC)
Good one.
(Reply) (Thread)