?

Log in

No account? Create an account
Kāds, kurš saka: "Tas nav izdarāms, nekad nedrīkst pārtraukt kādu, kurš to dara." - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Kāds, kurš saka: "Tas nav izdarāms, nekad nedrīkst pārtraukt kādu, kurš to dara." [Dec. 29th, 2006|19:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Šokoladinis Kalėdų senis tam, kurio vertimas man patiks labiausiai (bus tiksliausias ir sklandus, kaip aš tai suprantu).

===

Būtų įdomu apsikeisti čia "street art" ir kitų sąvokųsampratom 2007-ais.Ryga; fotografuota 2005 12 17
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
09:25 (UTC)
Bet kas, sakantis: "Tai neįmanoma", - niekada negalės sutrukdyti tam, kuris tai daro.

(paskutinis "tai" = "tai, kas yra neįmanoma")
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
23:52 (UTC)
Ką čia bepridursi. Mm turime laimėtoją, manau
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
10:50 (UTC)
Jo jo, kokia garbė - kiek konkurentų įveikiau :D

Dėl Kalėdų senio priėmimo-perdavimo kreiptis: maturegirl@livejournal.com
(Reply) (Parent) (Thread)