?

Log in

No account? Create an account
Vingrių g., 2007 01 07 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vingrių g., 2007 01 07 [Jan. 7th, 2007|20:45]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
06:47 (UTC)
Na, kodėl tokios nelinksmos “grafičios“ šioje šalyje! [raunasi plaukus nuo galvos]. Reiks pasižiūrėti, kokių linksmesnių “parsivežiau“ iš Rygos ir Talino...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
06:59 (UTC)
Lauksim nuotraukų :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
09:01 (UTC)
Tai tikiuosi, kad šiandien nepersistengiau dėdamas savo nuotraukas?... ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
17:55 (UTC)
Jooo, taip nemažai, nemažai.. :))
(Reply) (Parent) (Thread)