?

Log in

No account? Create an account
17th January 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

[Jan. 17th, 2007|22:18]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[agurkas]
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
19:07 (UTC)
Prisukta varžtais?
(Reply) (Thread)
From: agurkas
22:15 (UTC)
nea:] lipdukas priklijuotas ant plokshteles,prisuktos varzhtais...kur buna ant namu su strelytem ir skaichiukais
(Reply) (Parent) (Thread)