?

Log in

No account? Create an account
ЛАБАСЫ ЛОХИ - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

ЛАБАСЫ ЛОХИ [Jan. 26th, 2007|18:13]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Iš serijos "Patriotizmas, nacionalizmas, šovinizmas, kosmopolitizmas, neonacizmas, antifa", Nr. 1.Užsigalvojus ties http://community.livejournal.com/bebralizdis/67299.html .

Mindaugo (Senamiestis); fotografuota 2003 04 30
linkReply