?

Log in

No account? Create an account
didžiuojuos: aš esu lietuvis - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

didžiuojuos: aš esu lietuvis [Feb. 16th, 2007|18:43]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , ]

/ lietuvis ŽMOGUS VILNIUS ANTIFA.

Iš serijos "Patriotizmas, nacionalizmas, šovinizmas, kosmopolitizmas, neonacizmas, antifa", Nr. 3.Ukmergės (Šeškinė); fotografuota 2006 07 03
linkReply

Comments:
[User Picture]From: notserious_net
16:55 (UTC)
gerai))))
(Reply) (Thread)