?

Log in

No account? Create an account
seniai seniai - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

seniai seniai [Feb. 28th, 2007|22:13]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[agurkas]
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
20:20 (UTC)
Man atrodo, tebėra.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:29 (UTC)
Hm. Paklaustų - sakyčiau, atidarytuvas 2006-ų. Nuotrauka apačioj 2006 06 21.

Ar jūs apie delfino-žudiko galvą?

(Reply) (Thread)