?

Log in

No account? Create an account
FUCK YOUR NATION (A) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

FUCK YOUR NATION (A) [Mar. 1st, 2007|19:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Be šauktuko grėsmingiau.

Iš miniserijos "Patriotizmas, nacionalizmas, šovinizmas, kosmopolitizmas, (anti)fašizmas", Nr. 4; dalyvaujant anarchizmui.Stanevičiaus (Fabijoniškės); fotografuota 2007 02 28
linkReply