?

Log in

No account? Create an account
ŠAKĖS MAŽIAU ŽEIDŽIA SLIEKUS - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

ŠAKĖS MAŽIAU ŽEIDŽIA SLIEKUS [Mar. 3rd, 2007|21:36]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Jie pastatė sienas, ir sienos ėmė juos gerti.Ukmergės (Fabijoniškės); fotografuota 2007 02 28linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
09:43 (UTC)
Dar "Sostinėj" buvo straipsnis apie "gatvės pranešimus", paminėjo mano userpic'ą :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pixay
15:07 (UTC)
Pakankamai naudingas streetart'as.
(Reply) (Thread)