?

Log in

No account? Create an account
KAS TU?? NENORIU ŽINOTI - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

KAS TU?? NENORIU ŽINOTI [Mar. 5th, 2007|23:44]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Mano "Vilniaus klasika".

Neprisimenu kur, bet galbūt pastotė prie to paties "Kablio".

Įdomu, ar tai vienas iš dviejų, ar du po vieną. Noriu žinoti.Sąsaja: http://community.livejournal.com/bebralizdis/3492.html .

Fotografuota 2006 01 09
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
12:07 (UTC)
Tada taip: ar į klausimą atsako tas, kas jį ir uždavė? Nes beveik visur į jį atsakyta - vienodai
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
00:15 (UTC)
Gyvybingi santykiai, be ironijos.

Ech, oldskūlas.

Čia pirmas trafaretas, kurį užfiksavau. 2000, atrodo; ant įvažiavimo į kiemą arkos Rusų gatvėj. Iki tol man jų nebuvo
(Reply) (Parent) (Thread)