?

Log in

No account? Create an account
Etmonų g. (tikriausiai) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Etmonų g. (tikriausiai) [Mar. 7th, 2007|11:47]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 03 02
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
12:23 (UTC)
Palauksiu iki savaitgalio: "slėgis vėl augs, lietūs turėtų liautis"
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
18:11 (UTC)
Aš irgi savaitgalio lauksiu, kaip tik ilgesnis šį kartą :)
(Reply) (Parent) (Thread)