?

Log in

No account? Create an account
MyLIU - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

MyLIU [Mar. 10th, 2007|14:58]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

Iš miniserijos "Po langais mergaitės", Nr. 2 (pabaiga).Mergaitiška rašysena, ar ne? (:

Justiniškių (Justiniškės); fotografuota 2007 02 23

linkReply