?

Log in

No account? Create an account
NO TAGS HERE! - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

NO TAGS HERE! [Mar. 14th, 2007|23:54]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Jėgova frazė, sąmojinga, nors šiuo atveju turbūt nesąmoningai.Karoliniškės; fotografuota 2006 08 16
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
12:20 (UTC)
Is pirmo zvilgsnio nesupratau ar tos durys piestos ar tikros. Geras. Statinys ne itin realus atrodo.
(Reply) (Thread)