?

Log in

No account? Create an account
Švitrigailos (Naujamiestis) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Švitrigailos (Naujamiestis) [Mar. 23rd, 2007|23:03]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Fotografuota 2007 03 21
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:58 (UTC)
Maloniai muša per galvą, tikriausiai dėl to, kad mintis labai efektyvi:
jėgos reikėjo tik trupučio, o poveikis didelis
(Reply) (Thread)