?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

NUORODOS [Apr. 7th, 2007|01:45]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]

1 http://www.pravda.lt/#act=js/posts&author=939 (Bebralizdy)

Ina Blizgė iš Pravda.lt

2 http://www.woostercollective.com (Bebralizdy)

3 http://morfai.blogspot.com (Bebralizdy)

-----

WWW.PRAVDA.LT/#ACT=JS/POSTS&AUTHOR=939

Jeigu šitą temą į vieną iš trijų galimų Custom links ir čia visi dedam nuorodas?

(Custom Options --> Text:

The label for a custom link in the box at the top of your journal: gal links
The value of the custom link: gal our links
The URL of the custom link: http://community.livejournal.com/bebralizdis/93000.html.)

Bet kuriuo atveju

linkReply

Comments:
From: agurkas
14:58 (UTC)
jo,sorry uzh no reaction,maintaineriai bishki leti. pabandom
(Reply) (Thread)