?

Log in

No account? Create an account
ninja - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

ninja [Apr. 10th, 2007|21:46]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[vilniusboys]
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
23:28 (UTC)
Tai sveikas.

Konteksto! Bent datą :)

Labai norėčiau tą plakatizmą 2007 03 01 (normalaus dydžio) pamatyt
(Reply) (Thread)