?

Log in

No account? Create an account
WWW.WOOSTERCOLLECTIVE.COM - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

WWW.WOOSTERCOLLECTIVE.COM [Apr. 11th, 2007|00:15]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

http://www.woostercollective.comNuoroda į pasiūlymą dėl nuorodų: http://community.livejournal.com/bebralizdis/93000.html .

Perfrazuojant Agurką, "Neleiskit nuorodoms išsibarstyt! Jų reikia Bebralizdžiui"
linkReply

Comments:
[User Picture]From: cinamonas
05:24 (UTC)
Puiki idėja!
(Reply) (Thread)